ZTE kompanija je svoju proizvodnju pou010dela 1998. godine i od tada je postala jedna od najbolje rangiranih kompanija koja stvara tehnologiju prve klase. ZTE mobilni telefoni dizajnirani su i prilagou0111eni da zadovolje zahteve korisnika u u010ditavom svetu. ZTE kompanija uspešno posluje u 140 zemalja i nastoji da bude komunikacioni lider koji u0107e svojim korisnicima pruu017eati zadovoljavajuu0107e proizvode i usluge. Nezavisnom i kreativnom sposobnošu0107u ZTE kompanija usmerila je svoju snagu iskljuu010divo korisnicima i njihovim potrebama. ZTE mobilni telefoni su ureu0111aji visokog kvaliteta, poseduju najnovije funkcije i konekciju putem koje u0107ete uvek biti u toku. Ukoliko trau017eite rezervne delove i dodatnu opremu za Vaš ZTE mobilni telefon, u našoj ponudi u0107ete na jednom mestu nau0107i najkvalitetniju opremu koja potpuno zadovoljava Vaše potrebe jer nudi sve odgovarajuu0107e dodatke i kompatibilne rezervne delove za Vaš ureu0111aj.