BlackBerry 8700c

BlackBerry 8700c je veoma sliu010dan Curve telefonu. Ima originalnu stilizaciju, i postavku dugmiu0107a. Njegova funkcionalnost je daleko legendarna i poznata. Poseduje potpunu QWERTY tastaturu, sa strane postavljen tou010dkiu0107 za navigaciju, i sve ostale funkcije koje korisnik mou017ee da pou017eeli. Nudimo vam veliki izbor dodataka za sve u0161to Vam je potrebno i za sve u0161to u017eelite. Ako Vam je potrebna futrola za zau0161titu telefona, odaberite iz nau0161e ponude silikonske futrole u boji, kou017ene futrole, obiu010dne futrole, tvrde futrole, kao i maske za telefon, zau0161titne folije za ekran, providne i anti glare folije. Imamo razliu010dite punjau010de, odabrane po Vau0161im u017eeljama i potrebama. Imamo auto punjau010de i kuu0107ne punjau010de, imamo i dru017eau010de za telefone. Takou0111e imamo veliki izbor baterija za Vau0161 telefon. Imamo Handsfree sluu0161alice kako biste mogli razgovarati dok su Vam ruke zauzete. U ponudi imamo i USB kablove.