BlackBerry 8310 Curve

Ovaj BlackBerry 8310 Curve telefon iz duge liste razliu010ditih i odliu010dnih telefona Curve modela u0107e vam pruu017eiti drugau010dije iskustvo. Daje vam pristup GPS navigaciji, GSM i EDGE mreu017ei, poseduje kameru od 2 mega pixela sa blicem. Njegova memorija se mou017ee prou0161iriti mikro SD karticom, i u0161to je vrlo bitno ima Bluetooth konekciju. Ovde u0107ete nau0107i svu dodatnu opremu koja u0107e pospeu0161iti funkcije vau0161eg telefona. Izaberite masku i futrolu koja vam odgovara, u010duvajte vau0161 telefon od spoljnih uticaja. Ponudiu0107emo vam i zau0161titne folije za ekran, providne i anti glare folije. U ovom izboru pronau0111ite punjau010d za vau0161 telefon. Mi u ponudi imamo auto i kuu0107ne punjau010de. Takou0111e, da bi telefon uvek bio napunjen i spreman za upotrebu odaberite iz ponude odgovarajuu0107u bateriju. Nudimo vam standardne baterije i back-up baterije. Za putovanja od dodatne opreme, verovatno u0107e vam neophodni detalj biti handsfree sluu0161alice. Pogledajte LCD displeje i USB data kablove.