BlackBerry 9810 Torch

Jou0161 jedan u evoluciji, BlackBerry 9810 Torch ima odliu010dne funkcije i elemente koji su Vam potrebni da uvek budete u kontaktu sa klijentima i bliu017enjima. Ovaj ureu0111aj poseduje 3G mreu017eu, GSM funkciju, QWERTY tastaturu, moguu0107nost prou0161irenja memorije uz mikro SD karticu, 8GB prostora i Wi-Fi konekciju. U ponudi imamo auto i kuu0107ne punjau010de, ukoliko je postojeu0107u bateriju potrebno zameniti novom, imamo kvalitetne baterije - obiu010dne i pojau010dane baterije. Iz nau0161eg raznovrsnog asortimana odaberite masku i futrolu za Vau0161 telefon. Imamo obiu010dne, tvrde, kou017ene i silikonske futrole u boji. Izaberite zau0161titnu foliju za ekran, imamo anti glare foliju i providnu foliju. Imamo USB data kablove za prenos podataka. Upotpunite svoju opremu Handsfree sluu0161alicama dru017eau010dem za telefon, udobnije u0107ete razgovarati dok ste u vou017enji. Odaberite sve delove i opremu iz nau0161e ponude, verujemo da u0107ete biti zadovoljni.