BlackBerry 9700 Bold

BlackBerry 9700 Bold je osveu017eenje u kolekciji Berry telefona. Manji je, laku0161i i bru017ei. Ovaj smartfon je veoma dobro opremljen i poseduje odliu010dne funkcije, podru017eava Email, ima kameru od 3.2 megapixela, Wi-Fi konekciju, GPS, u010ditau010d mikro SD kartice i jou0161 mnogo toga. Za ovaj telefon imamo veliki izbor dodatne opreme. Biu0107e nam drago ukoliko sve u0161to Vam je potrebno pronau0111ete kod nas. U ponudi imamo auto i kuu0107ne punjau010de, i kvalitetne baterije ukoliko je postojeu0107u bateriju Vau0161eg telefona potrebno zameniti novom. Odaberite odgovarajuu0107u masku i futrolu za Vau0161 telefon. Imamo obiu010dne, tvrde, kou017ene i silikonske futrole u boji. Ako su Vam potrebni rezervni delovi, pogledajte nau0161u ponudu LCD displeja. Zatim, izaberite i zau0161titnu foliju za Vau0161 ekran. Imamo anti glare foliju i providnu foliju. Imamo USB data kablove za prenos podataka. Od dodatne opreme da biste uu017eivali u udobnijoj vou017enji, verovatno u017eelite da imate i Handsfree sluu0161alice kao i dru017eau010d za telefon. Na Vama je da odaberete.