BlackBerry 9350 Curve

BlackBerry 9350 Curve je najnoviji dodatak BlackBerry Curve listi mobilnih telefona i donosi mnou0161tvo pobolju0161anja ovom legendarnom ureu0111aju. Ovaj telefon ima veliu010dinu ekrana od 2.4 inu010da, i to je BlackBerry OS7, ima procesor od 800 MHz, Wi-Fi konekciju, GPS, moguu0107nost prou0161irenja memorije sa mikro SD karticom i kameru od 5 mega pixela u0161to je odliu010dno za fotografisanje kao i za video zapise. Da biste ovako jake funkcije ovog telefona iskoristili u potpunosti opremite se dodacima iz nau0161e ponude. U okviru nau0161eg asortimana nau0107i u0107ete auto i kuu0107ne punjau010de, obiu010dne i pojau010dane baterije, Handsfree sluu0161alice i dru017eau010de za mobilni telefon. Kako biste zau0161titili Vau0161 ekran uzmite zau0161titne folije iz nau0161e ponude - providne i anti glare folije. Ako u017eelite da osveu017eite Vau0161 telefon, izaberite novu masku i futrolu - kou017ene, tvrde i silikonske futrole u boji. Ukoliko je potrebno zameniti ekran na Vau0161em telefonu dostupni su vam LCD displeji iz nau0161eg asortimana. Takou0111e, imamo i USB data kablove. Sa takvom opremom, verujemo da Vam niu0161ta neu0107e nedostajati i da u0107ete biti zadovoljni upotrebom svog mobilnog telefona.