BlackBerry 8800

BlackBerry 8800 je revolucionarni Berry koji je zapou010deo radikalnu promenu u dizajnu. Kao naslednik BlackBerry 8700, ovaj telefon ima sve funkcije. Poseduje GPS, GSM kompatibilnost, memoriju koja se mou017ee prou0161iriti sa mikro SD karticom, ovaj ureu0111aj je jednostavno odliu010dan. Imamo svu dodatnu opremu za ovaj telefon. Ako u017eelite da Vau0161 telefon izgleda kao nov ili Vam je dosadila boja Vau0161eg telefona, u nau0161oj ponudi raznovrsnih maski mou017eete izabrati onu koja Vam se dopada. Za zau0161titu Vau0161eg telefona imamo u ponudi futrole, mou017eete izabrati silikonsku futrolu u boji, kou017enu futrolu ili tvrdu futrolu. Za zau0161titu Vau0161eg ekrana imamo providne i anti glare folije. Ako u017eelite da zamenite bateriju Vau0161eg telefona, u ponudi imamo veliki izbor kvalitetnih baterija. Verovatno Vam je od opreme potreban punjau010d za telefon, imamo auto punjau010de i kuu0107ne punjau010de. Na taj nau010din Vau0161 telefon u0107e uvek biti spreman za upotrebu. Imamo USB kablove za prenos podataka. Ako u017eelite da Vam ruke budu slobodne u toku vou017enje, iz nau0161e ponude izaberite Handsfree sluu0161alice i dru017eau010d za telefon, taj deo opreme u0107e Vam sigurno biti potreban za sigurniju i komotniju vou017enju.