BlackBerry 8110 Pearl

BlackBerry 8110 Pearl je kompaktan model telefona, koji je vrlo jednostavan za koriu0161u0107enje ali sasvim efikasan u svojim funkcijama i veoma lepo dizajniran. Ima GPS funkciju, video opcije kao i fotografisanje i u0161to je vrlo vau017eno mou017ee da podru017ei internet pretrau017eivanje i vau0161e e-mail potrebe. Izaberite sve detalje koji su vam potrebni ili koje ste pou017eeleli za BlackBerry 8110 Pearl, i dodatnu opremu za veu0107u funkcionalnost ovog telefona. Dru017eite svoj telefon sigurnim od spoljnih uticaja tako u0161to u0107ete izabrati futrolu po vau0161oj u017eelji. Imamo obiu010dne futrole, torbice i kou017ene futrole. Kako bi vau0161 ekran bio zau0161tiu0107en, u010dist i bez ogrebotina i otisaka imamo providne zau0161titne folije i anti glare folije. Pored kuu0107nih punjau010da imamo i auto punjau010de koji su vam oduvek bili potrebni. Izaberite i baterije koje su u skladu sa koriu0161u0107enjem vau0161eg telefona. U ponudi imamo i USB data kablove.